uwodornianie węgla
 
Encyklopedia PWN
uwodornianie węgla, upłynnianie węgla,
proces technol. otrzymywania syntetycznych paliw ciekłych w wyniku destruktywnego u.w. kopalnego, a także produktów jego odgazowania (smoły i paku);
węgiel zmieszany z olejem ciężkim poddaje się katalitycznemu działaniu wodoru (temp. ok. 450°C, ciśnienie ok. 70 MPa); otrzymaną mieszaninę gazów i par rozdziela się na produkty gazowe (wodór, gaz opałowy) i ciekłe (benzynę, olej średni i ciężki); benzynę i olej średni poddaje się ponownemu uwodornianiu w łagodniejszych warunkach, otrzymując jako produkt końcowy benzynę silnikową dobrej jakości; wodór stosuje się do dalszego uwodorniania, a olej ciężki do przygotowywania masy wsadowej poddawanej uwodornianiu. Powyższa metoda otrzymywania benzyny syntet. (oprac. 1913 przez F. Bergiusa) straciła po II wojnie świat. znaczenie. Prostszą i tańszą metodą jest jednoetapowe uwodornianie węgla w temperaturze ok. 400°C, pod ciśnieniem 30 MPa, w obecności katalizatora; metodą tą otrzymuje się gł. dobrej jakości oleje dieslowe oraz oleje smarowe i opałowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia