odgazowanie

Encyklopedia PWN

benzol, benzol surowy,
ciekły produkt odgazowania węgla otrzymywany w koksowniach i gazowniach;
benzyna
[fr. benzine < średniow. łacina benzoe ‘żywica’],
bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, będąca mieszaniną węglowodorów;
bituminy
[łac.],
substancje bitumiczne,
geol., techn. substancje mineralne pochodzenia organicznego, występujące w różnych skałach osadowych, dające się z nich wyodrębnić;
eten, etylen, H2C=CH2,
związek organiczny, najprostszy węglowodór nienasycony (alkeny);
gaz miejski, dawniej gaz świetlny,
gaz stosowany do celów komunalnych i przemysłowych;
ogólna nazwa gazów otrzymywanych w wyniku termicznego rozkładu (odgazowania) węgla;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia