piroklastyczne materiały
 
Encyklopedia PWN
piroklastyczne materiały,
geol. nie spojone produkty rozdrobnienia magmy, skał stożka wulkanicznego oraz jego podłoża, wyrzucane z wulkanu podczas erupcji;
powstają w wyniku gwałtownego odgazowania wznoszącego się stopu magmowego po jego dekompresji w kanale wulkanicznym, co prowadzi do rozrywania pęcherzyków gazowych i fragmentacji magmy, a w przypadku znacznej zawartości gazów lub pary wodnej — do rozsadzenia stożka; do materiałów piroklastycznych należą bomby wulkaniczne, lapille, piaski i popioły wulkaniczne; materiały piroklastyczne są wyrzucane z komina wulkanicznego z ogromną, niekiedy ponaddźwiękową prędkością i tworzą kolumnę erupcyjną, która rozprzestrzenia się w postaci spływów popiołowych, opadów piroklastycznych lub chmur gorejących; skały osadowe powstałe z materiałów piroklastycznych noszą nazwę skał piroklastycznych (brekcje wulkaniczne, tufy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia