chmura gorejąca
 
Encyklopedia PWN
chmura gorejąca, gorąca chmura,
geol. turbulentna mieszanina ogromnej masy popiołu i pyłu wulkanicznego transportowanych w postaci zawiesiny w rozżarzonym strumieniu gazowym, z prędkością przekraczającą 300 km/h;
tworzy się wskutek erupcji eksplozywnych, podczas których odgazowanie rozpylonej lawy jest słabe, ponieważ odbywa się blisko powierzchni Ziemi (do wys. kilkuset m), gdzie ciśnienie powietrza równoważy ciśnienie gazów w pęcherzykach lawy; szybkie przemieszczanie się ch.g. na przestrzeni dziesiątek i setek km oraz długo utrzymująca się jej wysoka temperatura (do 1000°C) powodują ogromne zniszczenia i liczne ofiary; ch.g. podczas wybuchu wulkanu Pelée na Martynice 1902 spowodowała zniszczenie m. Saint-Pierre, pochłaniając 26 tys. ofiar; podobna ch.g. towarzyszyła w 79 r. wybuchowi Wezuwiusza. Produktami zestalenia się osadów ch.g. są ignimbryty.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia