odgazowanie

Encyklopedia PWN

procesy technol. stosowane w celu usunięcia zanieczyszczeń gazowych z ciał stałych i cieczy lub wyodrębnienia składników gazowych z paliw, gł. z węgla (odgazowanie węgla) i ropy naftowej;
proces technol. polegający na ogrzewaniu węgla w specjalnych piecach, bez dostępu powietrza;
zakład przem., w którym prowadzi się odgazowanie węgla kamiennego (lub — rzadko — rozkład paliw płynnych) w celu otrzymania gł. gazu węglowego, przerabianego następnie na gaz miejski;
zakład przem., w którym prowadzi się odgazowanie węgla kamiennego w celu otrzymania koksu jako gł. produktu;
gaz będący mieszaniną gł. wodoru i metanu, otrzymywany w koksowniach w procesie odgazowania węgla;
ciekła, oleista lub mazista mieszanina związków chemicznych otrzymywana podczas ogrzewania paliw stałych bez dostępu powietrza.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia