niejednorodnych

Encyklopedia PWN

aktywność słoneczna, aktywność magnetyczna Słońca,
zespół zjawisk obserwowanych w atmosferze Słońca (plamy słoneczne, bryzgi chromosferyczne, flokuły, pochodnie słoneczne, protuberancje, rozbłyski słoneczne) związany z wypływaniem pola magnetycznego z jego wnętrza.
najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
pędy wytworzone przez genotypowo niejednorodne wierzchołki;
wektorowa wielkość fiz. charakteryzująca działanie siły ciężkości na ciało i równa ciężarowi jednostki objętości ciała (ciężar);
Damara, Bergdama,
lud afryk. zamieszkujący Namibię;
materiały o ujemnej podatności magnetycznej,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia