niejednorodnych

Encyklopedia PWN

Nernst Walther Herman Wymowa, ur. 25 VI 1864, Wąbrzeźno (niem. Briesen), zm. 18 XI 1941, Oberzibelle (Łużyce),
niem. fizyk i chemik;
optyka
[gr. optikḗ ‘nauka o zjawiskach wzrokowych’],
dziedzina nauki i techniki zajmująca się światłem — zjawiskami związanymi z jego generowaniem, rozchodzeniem się, detekcją, oddziaływaniem z materią i wynikającymi z nich zastosowaniami;
dział optyki ośr. niejednorodnych obejmujący zjawiska opt. zachodzące w wyniku interferencji światła podczas przechodzenia przez warstwę lub układ warstw jednorodnej substancji o regularnej strukturze.
Prythwiradź raso, Prythwiradź rasau, hindi Pṛthvīrāj rāso/rāsau
[‘raso o Prythwiradźu’],
substancje chem. zdolne do egzotermicznego rozkładu lub spalania z wydzieleniem dużych ilości gorących gazów, stanowiące źródło energii i czynnik roboczy w silnikach rakietowych;
fiz. zjawisko powstawania w ośrodku, w którym się rozchodzi fala pierwotna, fal wtórnych (niespójnych z nią), rozchodzących się w różnych kierunkach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia