niejednorodnych

Encyklopedia PWN

Frumkin Aleksandr N., ur. 24 X 1895, Kiszyniów, zm. 27 V 1976, Tuła,
elektrochemik sowiecki;
statyst. mierniki tempa zmian zjawisk ekonomicznych, najczęściej cen, fizycznych rozmiarów (ilości) produkcji lub konsumpcji i wartości pieniężnych porównywanych w 2 okresach (określanych zwykle jako bieżący i bazowy).
Jabłczyński Kazimierz, ur. 25 III 1869, Warszawa, zm. 12 X 1944, Milanówek,
chemik;
metoda badania mikroskopowego bezbarwnych, przezroczystych, ale niejednorodnych optycznie obiektów, np. preparatów histologicznych, wykorzystująca różną zmianę fazy fali świetlnej po przejściu przez różne punkty obiektu i ośrodka;
nacjonalizm
[łac. natio ‘naród’],
przekonanie, że naród jest najważniejszą formą uspołecznienia, a tożsamość narodowa najważniejszym składnikiem tożsamości jednostki, połączone z nakazem przedkładania solidarności narodowej nad wszelkie inne związki i zobowiązania oraz wszystkiego, co narodowe, nad to, co cudzoziemskie lub kosmopolityczne; ideologia polityczna, wg której podstawowym zadaniem państwa jest obrona interesów narodowych, a jego zasięg terytorialny winien odpowiadać obszarom zamieszkanym przez dany naród.
termin wieloznaczny, rozmaicie rozumiany i definiowany;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia