niejednorodnych

Encyklopedia PWN

fiz. zjawisko powstawania w materiale namagnesowania skierowanego przeciwnie do przyłożonego z zewnątrz pola magnetycznego;
dławica piersiowa, dusznica bolesna, angina pectoris,
zespół chorobowy, przewlekła niewydolność naczyń wieńcowych serca (wieńcowa choroba);
dobór hodowlany, dobór sztuczny,
pierwotnie pojęcie przeciwstawne do doboru naturalnego, określające celowe i konsekwentne działanie hodowców roślin i zwierząt,
drewno, ksylem,
bot. niejednorodna tkanka przewodząca występująca wewnątrz organów roślinnych (nie dochodząca do ich naturalnej powierzchni) u roślin naczyniowych, charakteryzująca się obecnością elementów trachearnych, rozprowadzająca wodę i sole mineralne;
dwoinki, diplokoki,
niejednorodna systematycznie grupa bakterii kulistych, ziarenkowców, układających się najczęściej parami;
dyfuzja
[łac. diffusio ‘rozlanie’],
samorzutny proces nieodwracalny, w którego wyniku wyrównuje się początkowo niejednorodny rozkład materii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia