niejednorodnych

Encyklopedia PWN

Rychlewski Jan, ur. 23 V 1934, Moskwa, zm. 5 VIII 2011,
mechanik;
nauka o naprężeniach i odkształceniach powstających w sprężystym ciele stałym pod wpływem działania obciążeń zewn., zmian strukturalnych związanych ze zmianą objętości i in. czynników.
środki masowego przekazu, mass media, media masowe, środki masowego komunikowania,
urządzenia i instytucje, za pomocą których przesyłane są treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także film (kino), książki (popularne), nagrania muzyczne (płyty, kasety) oraz tzw. nowe media: magnetowid, odtwarzacz DVD, nagrania filmowe (kasety, DVD), telegazeta, telewizja satelitarna, kablowa, gry komputerowe, Internet (komputer).
mat. równania całkowe (liniowe) postaci , gdzie φ — funkcja niewiadoma, f(x) — funkcja znana, K(x, s) — funkcja znana, zw. jądrem równania całkowego;
urządzenie do rozdzielania ciekłych mieszanin niejednorodnych (np. zawiesin, emulsji, mieszanin cieczy) na składniki o różnej gęstości;
wronskian, wrońskian, wyznacznik Wrońskiego,
mat. wyznacznik W(f1, ... , fn) = , gdzie f1, f2, ... , fn są funkcjami jednej zmiennej rzeczywistej określonymi na pewnym przedziale I;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia