dobór hodowlany
 
Encyklopedia PWN
dobór hodowlany, dobór sztuczny,
pierwotnie pojęcie przeciwstawne do doboru naturalnego, określające celowe i konsekwentne działanie hodowców roślin i zwierząt,
które polegało na wyborze (z każdego pokolenia) osobników o odpowiednim pochodzeniu i pożądanej formie lub poziomie cech fenotypowych, doprowadzenie do rozrodu wybranych osobników i otrzymanie ich potomstwa; w ten sposób powodowano stopniowe przekształcenie populacji w kierunku zamierzonym (najczęściej populacji o wyższej wartości użytkowej); obecnie wybór osobników na rodziców następnego pokolenia określa się terminem selekcji sztucznej; pojęcie doboru ogranicza się do systemu kojarzeń lub indywidualnego doboru do kojarzenia wybranych uprzednio osobników obu płci; wyodrębnia się dobór jednorodny (homogenny) — partnerzy płciowi o podobnej wartości genetycznych cech doskonalonych i dobór niejednorodny (heterogenny) — partnerzy płciowi różnią się wartością genetyczną, z reguły samiec ma ją wyższą.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia