pochodnie słoneczne
 
Encyklopedia PWN
pochodnie słoneczne,
astr. jasne obszary obserwowane w chromosferze (pochodnie chromosferyczne) i fotosferze (pochodnie fotosferyczne) Słońca, tworzone przez duże skupiska flokuł, będące składnikami jasnych sieci: chromosferycznej (chromosfera) i fotosferycznej (fotosfera);
w chromosferze p.s. są obserwowane w liniach wapnia i wodoru, w fotosferze są widoczne w świetle białym, ale tylko z dala od centrum tarczy Słońca; p.s. są związane z polem magnet. i najobficiej występują w obszarach aktywnych, w bezpośrednim sąsiedztwie plam słonecznych (pole magnet. hamuje konwektywne ruchy gazu, powodując zmniejszenie ilości energii dostarczanej z głębszych warstw Słońca, wskutek czego plama ma niższą temperaturę, a nagromadzony nadmiar energii znajduje swe ujście w pochodniach); liczba p.s. zmienia się z cyklem aktywności Słońca.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia