fotosfera
 
Encyklopedia PWN
fotosfera
[gr.],
najgłębsza warstwa atmosfery gwiazdy wysyłająca przeważającą część obserwowanej energii promienistej gwiazdy;
promieniowanie fotosfery docierające do obserwatora daje widmo ciągłe; świecenie fotosfery jest podstawą klasyfikacji widmowej gwiazd. Najlepiej jest zbadana fotosfera Słońca, którą utożsamia się z jego powierzchnią. Grubość fotosfery Słońca wynosi ok. 100 (300?) km, temperatura i gęstość gazu na granicy z podfotosferycznym obszarem konwektywnym wynoszą odpowiednio 6000 K i ok. 10−4 kg/m3 i maleją do 4500 K i 10−5 kg/m3 na granicy z dolną chromosferą. Fotosfera jest źródłem promieniowania dającego widmo ciągłe, na którego tle obserwuje się linie absorpcyjne (linie Fraunhofera) powstające wskutek pochłaniania promieniowania w wyższych warstwach atmosfery. W świetle widzialnym środek tarczy słonecznej jest ok. 60% jaśniejszy od jej brzegów — tzw. efekt pociemnienia brzegowego, wynikający z faktu, że z dala od środka tarczy są widoczne coraz płytsze warstwy fotosfery o niższej temperaturze, będące źródłem mniej intensywnego promieniowania. Powierzchnia fotosfery nie jest jednorodna; obserwuje się w niej granule, będące przejawem procesów konwektywnych zachodzących w głębszych warstwach (granulacja), a także niejednorodności związane z aktywnością magnetyczną: plamy słoneczne i pory oraz flokuły i pochodnie (pochodnie słoneczne) tworzące jasną sieć fotosferyczną; ich liczba i intensywność zależą od fazy cyklu słonecznego — największe są w maksimum aktywności.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia