rozbłyski słoneczne
 
Encyklopedia PWN
rozbłyski słoneczne,
astr. gwałtowne pojaśnienia niewielkich obszarów chromosfery i korony słonecznej, trwające od kilku min do 3 godzin;
zachodzą (choć w niejednakowym stopniu) we wszystkich zakresach widma; występują w rejonach o skomplikowanej strukturze pola magnetycznego (najczęściej w pobliżu plam) i są związane z jego anihilacją lub konfiguracją; rozbłyskom słonecznym może towarzyszyć wyrzucanie materii z korony; strumienie wysokoenergetycznych protonów i elektronów generowane przez rozbłyski słoneczne mogą osiągnąć Ziemię, powodując zaburzenia jonosfery i pola geomagnetycznego i przyczyniając się tym do powstawania burz magnetycznych i zórz polarnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia