morskie

Encyklopedia PWN

określenie używane przede wszystkim w odniesieniu do 2 rzędów gadów mezozoicznych: ichtiozaurów i zauropterygia, obejmujących plakodonty, notozaury i plezjozaury.
koniki morskie, pławikoniki,
ryby z rodziny igliczniowatych (Syngnathidae);
placówka nauk.-badawcza zajmująca się problematyką morza;
hydrol. największe i najbardziej regularne okresowe ruchy wód oceanicznych, objawiające się rytmicznymi zmianami poziomu morza, wywołane przyczynami astronomicznymi (siłami przyciągania Księżyca i Słońca) oraz siłami bezwładnościowymi w układzie Ziemia–Księżyc–Słońce;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia