morskie

Encyklopedia PWN

organ quasi-sądowy w Polsce, powołany gł. do orzekania o przyczynach wypadków mor., zgodnie z konwencją z 1974 o bezpieczeństwie życia na morzu (konwencja SOLAS), uzupełnioną protokołem z 1978 dotyczącym bezpieczeństwa zbiornikowców;
reguluje stosunki prawne związane z żeglugą morską;
w staroż. Grecji sojusz (symmachia) łączący Ateny z gr. państwami M. Egejskiego;
Ateński Związek Morski I, zw. także Symmachią Delijską,
w staroż. Grecji sojusz zawarty 478 p.n.e. między Atenami a miastami wysp M. Egejskiego i wybrzeży Azji Mniejszej, który za cel stawiał sobie wyzwolenie spod panowania perskiego wszystkich Greków.
skuteczne zamknięcie przez siły zbrojne wojującego państwa dostępu do części lub całego wybrzeża przeciwnika;
pierwszy w Polsce urząd i sąd morski; ustanowiona 24 III 1568 przez Zygmunta II Augusta, działała w Gdańsku pod kierunkiem J. Kostki, podlegała bezpośrednio królowi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia