morskie

Encyklopedia PWN

prawo wyraźnie zaznaczone wgłębienie linii brzegu morza, większe niż zwykłe wcięcie w głąb lądu;
żółwie morskie, Cheloniidae,
rodzina żółwi obejmująca 2 rodziny: Cheloniidae (6 gat.) i Dermochelidae (1 gat.);
bezpośrednia organizacyjna i regulacyjna działalność organów publicznych w dziedzinie stosunków społecznych związanych z korzystaniem z morza, jego brzegów i zasobów, przy zastosowaniu uprawnień władczych i kompetencji tych organów do zarządzania mieniem publicznym.
budowla na brzegu, wyspie lub dnie morza;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia