morskie

Encyklopedia PWN

w. gminna w woj. zachodniopomor., w pow. kołobrzeskim, na Wybrzeżu Słowińskim, nad Morzem Bałtyckim; duża wieś (ok. 2 tys. mieszk.),
jadowite węże z rodziny zdradnicowatych;
działające 1951–91, do 1969 w Gdyni, następnie w Gdańsku;
prawo wyraźnie zaznaczone wgłębienie linii brzegu morza, większe niż zwykłe wcięcie w głąb lądu;
żółwie morskie, Cheloniidae,
rodzina żółwi obejmująca 2 rodziny: Cheloniidae (6 gat.) i Dermochelidae (1 gat.);
bezpośrednia organizacyjna i regulacyjna działalność organów publicznych w dziedzinie stosunków społecznych związanych z korzystaniem z morza, jego brzegów i zasobów, przy zastosowaniu uprawnień władczych i kompetencji tych organów do zarządzania mieniem publicznym.
budowla na brzegu, wyspie lub dnie morza;
placówka nauk.-badawcza zajmująca się badaniami morza i eksploatacji jego żywych zasobów;
Morski Kazimierz, ur. 1939,
dyrygent i pianista;
Morski konsulat, kataloński Consolat de Mar,
spis prawa mor. powstały w połowie XIII w., wyd. 1494 w Barcelonie w języku katalońskim;
Morski Tadeusz, ur. 1754, zm. 1 IX 1825, Kraków,
dyplomata, publicysta i poeta;
sojusz w staroż. Grecji, → Ateński Związek I.
organ quasi-sądowy w Polsce, powołany gł. do orzekania o przyczynach wypadków mor., zgodnie z konwencją z 1974 o bezpieczeństwie życia na morzu (konwencja SOLAS), uzupełnioną protokołem z 1978 dotyczącym bezpieczeństwa zbiornikowców;
reguluje stosunki prawne związane z żeglugą morską;
w staroż. Grecji sojusz (symmachia) łączący Ateny z gr. państwami M. Egejskiego;
Ateński Związek Morski I, zw. także Symmachią Delijską,
w staroż. Grecji sojusz zawarty 478 p.n.e. między Atenami a miastami wysp M. Egejskiego i wybrzeży Azji Mniejszej, który za cel stawiał sobie wyzwolenie spod panowania perskiego wszystkich Greków.

Słownik języka polskiego PWN

rozbójnik morski zob. pirat w zn. 1
• rozbójnictwo morskie
prądy morskie «ruchy poziome znacznych mas wodnych w oceanach i morzach spowodowane m.in. działaniem wiatrów i różnicą temperatury wód»
morski
1. «mający związek z morzem»
2. «zielononiebieski»
choroba lokomocyjna, morska, powietrzna «choroba objawiająca się zawrotami głowy, mdłościami i wymiotami, występująca podczas podróży samochodem, okrętem lub samolotem»
dzielność morska «zespół cech konstrukcyjnych statku, takich jak stateczność, zwrotność, szybkość»
erozja morska «niszczenie dna i brzegów morskich przez falowanie oraz prądy morskie»
krowa morska «duży, wymarły ssak morski o ciemnej, prawie bezwłosej skórze»
latarnia morska «wysoka, widoczna z morza wieża, służąca jako punkt orientacyjny dla statków»
medycyna morska «dział medycyny zajmujący się leczeniem chorób związanych z pracą na morzu»
mila morska «jednostka długości używana w żegludze morskiej, równa 1852 m»
piechota morska «piechota wchodząca w skład sił marynarki wojennej»
sałata morska «glon morski o plesze przypominającej kształtem sałatę»
świnka morska «popuralna nazwa kawii domowej»
wydra morska «zwierzę o długim ciele pokrytym jedwabistym futrem, o długim ogonie i kończynach tylnych podobnych do płetw»
kanał morski «kanał żeglowny łączący dwa morza lub oceany bądź odgałęziający się od morza w głąb lądu»
klimat morski, oceaniczny «klimat łagodny i wilgotny, o chłodnym lecie i stosunkowo ciepłej zimie»
konik morski «niewielka ryba morska kształtem przypominająca konia szachowego»
lew morski «ssak morski zamieszkujący wybrzeża Kalifornii, Galapagos i Japonii»
lis morski «rekin o znacznie wydłużonej płetwie ogonowej i zmiennym ubarwieniu ciała»
słoń morski «największa foka z naroślą na nosie, żyjąca w morzach subarktycznych»
wąż morski «wąż o jaskrawym ubarwieniu, żyjący w morzach tropikalnych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia