morskie

Encyklopedia PWN

Krynica Morska, do 1958 Łysica,
miasto w województwie pomor., w powiecie nowodworskim, na Mierzei Wiślanej, nad Zalewem Wiślanym i Zat. Gdańską, w Parku Krajobrazowym Mierzei Wiślanej; północno-wschodnia granica miasta jest granicą państw. z Rosją (obwód kaliningradzki).
mapa przedstawiająca część powierzchni kuli ziemskiej zawierającą oceany, morza lub ich fragmenty wraz z wybrzeżami.
Międzynarodowa Organizacja Morska, ang. International Maritime Organization Wymowa(IMO Wymowa),
organizacja wyspecjalizowana ONZ, powołana 1948;
Międzynarodowe Stowarzyszenie Sygnalizacji Morskiej, ang. International Association of Lighthouse Authorities (IALA),
stowarzyszenie zał. 1957, z siedzibą w Paryżu;
mila morska, n mile,
jednostka długości stosowana w żegludze międzynarodowej;
modrak morski, kapusta morska, Crambe maritima,
gatunek z rodziny kapustowatych (krzyżowych);
miner., rzem. artyst. porowata odmiana → sepiolitu.
górn. konstrukcja stalowa lub żelbetowa, związana trwale z dnem morza (p.m. stacjonarna) lub tylko podczas pracy (p.m. pływająca), wyposażona w różne urządzenia i sprzęt (zależnie od jej przeznaczenia);
państw. przedsiębiorstwo armatorskie, zał. 1951 w wyniku reorganizacji przedsiębiorstw żeglugi, z siedzibą w Szczecinie;
Północna Droga Morska, Siẹwiernyj morskọj put´,
sezonowy szlak żeglugowy w ros. Arktyce, wzdłuż brzegów Eurazji, z M. Barentsa i M. Białego przez morza: Karskie, Łaptiewów, Wschodniosyberyjskie oraz Czukockie na M. Beringa (O. Spokojny);
sałata morska, błonica sałatowa, ulwa sałatowa, watka sałatowa, Ulva lactuca,
jadalny gatunek kosmopolitycznego, mor. glonu zielenicy z rodzaju błonica;
świnka morska, Cavia porcellus,
ssak z rzędu gryzoni, z rodziny marowatych; hodowana przez Inków dla mięsa, sprowadzona do Europy, rozpowszechniła się jako zwierzę laboratoryjne i domowe;
1958–74, czasopismo społ.-ekon., wyd. w Gdańsku;
bot. roślina cebulowa, → ckliwica.
hydrol. woda świat. mórz i oceanów o jednolitej zawartości soli mineralnych: 55,2% chloru, 30,4% sodu, 7,7% jonu siarczanowego, 3,7% magnezu, 1,2% wapnia, 1,1% potasu i in., które określają jej zasolenie (ocean);
wydra morska, wydrozwierz, kałan, Enhydra lutris,
największy gatunek ssaka z podrodziny wydr;
słoń morski, mirunga, słoń morski południowy, Mirounga leonina,
największy gatunek z rodziny fokowatych (największy ssak drapieżny);

Słownik języka polskiego PWN

rozbójnik morski zob. pirat w zn. 1
• rozbójnictwo morskie
prądy morskie «ruchy poziome znacznych mas wodnych w oceanach i morzach spowodowane m.in. działaniem wiatrów i różnicą temperatury wód»
morski
1. «mający związek z morzem»
2. «zielononiebieski»
choroba lokomocyjna, morska, powietrzna «choroba objawiająca się zawrotami głowy, mdłościami i wymiotami, występująca podczas podróży samochodem, okrętem lub samolotem»
dzielność morska «zespół cech konstrukcyjnych statku, takich jak stateczność, zwrotność, szybkość»
erozja morska «niszczenie dna i brzegów morskich przez falowanie oraz prądy morskie»
krowa morska «duży, wymarły ssak morski o ciemnej, prawie bezwłosej skórze»
latarnia morska «wysoka, widoczna z morza wieża, służąca jako punkt orientacyjny dla statków»
medycyna morska «dział medycyny zajmujący się leczeniem chorób związanych z pracą na morzu»
mila morska «jednostka długości używana w żegludze morskiej, równa 1852 m»
piechota morska «piechota wchodząca w skład sił marynarki wojennej»
sałata morska «glon morski o plesze przypominającej kształtem sałatę»
świnka morska «gryzoń futerkowy, hodowany w domu»
wydra morska «zwierzę o długim ciele pokrytym jedwabistym futrem, o długim ogonie i kończynach tylnych podobnych do płetw»
kanał morski «kanał żeglowny łączący dwa morza lub oceany bądź odgałęziający się od morza w głąb lądu»
klimat morski, oceaniczny «klimat łagodny i wilgotny, o chłodnym lecie i stosunkowo ciepłej zimie»
konik morski «niewielka ryba morska kształtem przypominająca konia szachowego»
lew morski «ssak morski zamieszkujący wybrzeża Kalifornii, Galapagos i Japonii»
lis morski «rekin o znacznie wydłużonej płetwie ogonowej i zmiennym ubarwieniu ciała»
słoń morski «największa foka z naroślą na nosie, żyjąca w morzach subarktycznych»
wąż morski «wąż o jaskrawym ubarwieniu, żyjący w morzach tropikalnych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia