nawigacyjne przyrządy morskie
 
Encyklopedia PWN
nawigacyjne przyrządy morskie,
przyrządy pomiarowe (również obrazujące) wykorzystywane w nawigacji morskiej;
do nawigowania na podstawie pomiarów obiektów i pól fiz. Ziemi (grawitacyjnego, magnet.) służą kompas magnetyczny, żyrokompas, namiernik, sonda (echosonda), log, systemy mierników inercyjnych i dopplerowskich (do automatycznego określania pozycji statku przy użyciu komputera); w astronawigacji (określaniu pozycji statku na podstawie pomiaru współrz. ciał niebieskich) używa się sekstantu i chronometru; grupę radiotechnicznych nawigacyjnych przyrządów morskich tworzą: radar, radionamiernik oraz odbiorniki radiowych systemów nawigacyjnych naziemnych i satelitarnych (radionawigacja); do nawigacyjnych przyrządów morskich zalicza się także urządzenia przetwarzające dane z mierników lub odbiorników i obrazujące sytuację nawigacyjną: wykreślacz drogi, radarowy system antykolizyjny, komputer nawigacyjny z mapą elektroniczną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia