zatoki morskie
 
Encyklopedia PWN
zatoki morskie,
prawo wyraźnie zaznaczone wgłębienie linii brzegu morza, większe niż zwykłe wcięcie w głąb lądu;
konwencja prawa morza z 1982 za z.m. uważa wgłębienia o powierzchni co najmniej równej powierzchni półkola, którego średnicę stanowi rozwarcie wgłębienia; wody zatoki stanowią wody wewn. państwa nadbrzeżnego, jeżeli szerokość rozwarcia nie przekracza 24 mil mor.; jeżeli średnica jest większa, to wody zatoki zamknięte linią o takiej długości stanowią wody wewn., a pozostała część — morze terytorialne; wyjątek stanowią zatoki i wody hist., które są wodami wewn. nie ze względu na szerokość rozwarcia, lecz na tradycję.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia