pływy morskie
 
Encyklopedia PWN
pływy morskie,
hydrol. największe i najbardziej regularne okresowe ruchy wód oceanicznych, objawiające się rytmicznymi zmianami poziomu morza, wywołane przyczynami astronomicznymi (siłami przyciągania Księżyca i Słońca) oraz siłami bezwładnościowymi w układzie Ziemia–Księżyc–Słońce;
składają się na nie rytmiczne zmiany pionowe zwierciadła wody (przypływ i odpływ) oraz przesunięcia poziome mas wodnych, będące skutkiem pływu i nazywane prądami pływowymi; pływy dzielimy na: dobowe (zwane zwrotnikowymi, jedna fala przypływowa w ciągu doby księżycowej, występują w rejonie równika), półdobowe (2 fale przypływowe w ciągu doby księżycowej, występują w umiarkowanych szerokościach geograficznych, głównie na Oceanie Atlantyckim), mieszane (odznaczają się różną wysokością wód wielkich i niskich oraz różnym czasem przypływu i odpływu w ciągu doby księżycowej); fale pływu mogą docierać korytami rzek daleko w głąb lądu — te o znacznych wysokościach i prędkościach noszą nazwę pororoca (największe na Amazonce, docierają do 1400 km od ujścia, wysokość czoła do 5 m).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia