poziom morza
 
Encyklopedia PWN
poziom morza, poziom oceanu,
wolna powierzchnia oceanów i mórz, tj. powierzchnia prostopadła w każdym punkcie do kierunku wypadkowej wszystkich sił działających na nią w danym miejscu, nazywana rzeczywistym p.m.;
rzeczywisty p.m. jest zmienny, zależny od wielu czynników, m.in. od zjawisk hydrometeorol. (sejsze i przyboje), pływów, zjawisk sejsmicznych i wulk. (tsunami), ruchów epejrogenicznych (epejrogeneza); w celach praktycznych wprowadzono pojęcie zerowego p.m.; jest to powierzchnia morza prostopadła w każdym punkcie do kierunku siły ciężkości, przechodząca przez punkt odpowiadający normalnemu poziomowi morza w danym miejscu (średnia wartość p.m. z wieloletnich obserwacji); wysokość średniego wieloletniego p.m. nie jest jednakowa we wszystkich częściach oceanu; różnice w pobliżu kontynentów dochodzą do 2 m; na pol. mapach fiz. i topograf. wysokości n.p.m. podawane względem p.m. (zerowy p.m. Bałtyku) odnoszą się do stacji mareograf. w Kronsztadzie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia