sejsze
 
Encyklopedia PWN
sejsze, fale baryczne,
hydrol. swobodne fale stojące, powstające w zamkniętych zatokach, morzach i dużych jeziorach pod wpływem wyraźnego zaburzenia równowagi hydrostatycznej wody, przejawiającego się wahaniami jej poziomu, w czasie których w jednej części zbiornika poziom wody podnosi się, a w drugiej — jednocześnie opada;
przejawiającego się wahaniami jej poziomu, w czasie których w jednej części zbiornika poziom wody podnosi się, a w drugiej jednocześnie opada; ruch wahadłowy poziomu wody odbywa się wokół osi, zw. węzłem, i trwa tak długo, aż wygaśnie na skutek tarcia; w zależności od liczby węzłów rozróżnia się sejsze jednowęzłowe, dwuwęzłowe itd.; sejsze powstają pod wpływem: gwałtownych zmian ciśnienia atmosferycznego nad zbiornikiem lub w jego pobliżu, gwałtownego spadku prędkości i kierunku wiatru (który uprzednio spowodował odchylenie poziomu wody), obfitego opadu deszczu w jednym z rejonów zbiornika (powodującego odchylenie poziomu wody, która następnie dąży do powrotu do stanu równowagi), lokalnego trzęsienia ziemi; w niewielkich zbiornikach sejsze mogą być wywołane nawet przez przepływający statek; okresy sejszowe wynoszą od kilku minut do kilkunastu godzin, a średnia amplituda (tj. największe odchylenie poziomu wody od jego położenia w stanie spokoju) nie przekracza zazwyczaj 20–30 cm, maks. — do kilku metrów, np. Jez. Genewskie 2 m, Zat. Algierska 1 m.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia