litoral
 
Encyklopedia PWN
litoral
[łac.],
strefa płytkiej wody, strefa nerytyczna,
przybrzeżna, dobrze prześwietlona strefa wód i pas dna, do ok. 200 m w głąb morza (zależnie od pływów morskich i przyboju), w jeziorach do krańca ławicy przybrzeżnej;
rozróżnia się eulitoral — górną część l., dobrze prześwietloną, z falami przyboju, kipieli, pływów, oraz sublitoral — dolną część l., o słabszym dopływie światła i spokojniejszych wodach; warunki życia w l. zależą od charakteru dna, temperatury, zasolenia i in.; fauna i flora l. odznaczają się bujnością i różnorodnością oraz zróżnicowaniem zespołów; l. jest strefą samowystarczalną, dostarczającą pokarmu (gł. trypton) innym strefom (batial, abisal, profundal) mórz i jezior.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia