oligotroficzne jezioro
 
Encyklopedia PWN
oligotroficzne jezioro,
[gr. olígos ‘mały’, trophḗ ‘pożywienie’],
ekol. stosunkowo głęboki zbiornik słodkowodny, stadium młodociane jeziora, także wysokogórskie jezioro polodowcowe ubogie w substancje odżywcze, o niskiej produkcji, dużej różnorodności gatunkowej i małej obfitości organizmów roślinnych i zwierzęcych;
roślinność naczyniowa litoralu słabo rozwinięta; fauna głębinowa jest zwykle jakościowo bogata, zdominowana przez tlenowce; wśród ryb występują głównie łososiowate i siejowate; osady denne skąpe, dobrze rozłożone. , jezior typologia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia