oligotrofizm
 
Encyklopedia PWN
oligotrofizm
[gr. olígos ‘mały’, trophḗ ‘pożywienie’],
ekol. stan niskiej żyzności wód spowodowany niską zawartością nutrientów;
charakteryzuje się niewielką produktywnością biologiczną, skąpymi osadami organicznymi, obfitym natlenieniem, dużą przejrzystością; stan typowy dla jezior młodych, dużych i głębokich (oligotroficzne jezioro), także potoków górskich i górskich odcinków rzek; zwykle w zbiornikach oligotroficznych występuje znaczne zrożnicowanie gatunkowe roślin i zwierząt, natomiast liczebność populacji poszczególnych gatunków jest niewielka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia