jezior typologia
 
Encyklopedia PWN
jezior typologia,
ekol. podział jezior na typy według różnych kryteriów;
do najważniejszych kryteriów należą: 1) kryteria biologiczne oparte na obfitości życia i produktywności biologicznej — typy troficzne (pokarmowe) jezior (oligotroficzny, mezotroficzny, eutroficzny, politroficzny, dystroficzny); 2) kryteria fizyczne oparte na intensywności i częstości krążenia mas wodnych jeziora w cyklu rocznym — typy miktyczne jezior, m.in. polimiktyczny (wielokrotnie mieszane), dimiktyczny (mieszane dwukrotnie), meromiktyczny (o niepełnej cyrkulacji); 3) kryteria chemiczne oparte na występowaniu określonych związków chemicznych w wodzie, ich koncentracja decyduje o życiu jeziora, np. jezioro siderotroficzne (o dużej zawartości związków żelaza), acydotroficzne (o wodach silnie zakwaszonych), humusowe (zawierające kwaśne związki humusowe), te typy jezior są zwane jeziorami nieharmonicznymi; 4) kryteria geomorfologiczne oparte na kształcie i genezie misy jeziornej — jeziora tektoniczne (powstałe w wyniku ruchów tektonicznych skorupy ziemskiej), wulkaniczne (powstałe w wyniku działalności wulkanów), polodowcowe (powstałe na skutek działalności erozyjnej i akumulacyjnej lodowców), zaporowe (powstałe na skutek przegrodzenia doliny rzecznej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia