Indyjski, Ocean. Warunki naturalne. Świat roślinny
 
Encyklopedia PWN
Indyjski, Ocean. Warunki naturalne. Świat roślinny.
W strefie gorącej charakterystyczne są brunatnice (gronorosty i turbinaria), zielenice (pełzatka, walonia), krasnorosty, np. laurencja, smuklica (gracilaria) oraz glony wapienne, np. halimeda i skalinek (litotamnion), tworzące zespoły związane z rafami koralowymi; w płytkich wodach przybrzeżnych, na piaszczystych dnach występują podwodne łąki rośliny kwiatowej posydonia (Posidonia); przy zamulonych brzegach i w pobliżu ujść rzecznych — zarośla namorzynów (mangrowe). W litoralu strefy umiarkowanej występują endemiczne gatunki brunatnic z rodzajów: morszczyn i listownica, brunatnice z rodzajów: wielkomorszczyn, lesonia, eklonia oraz krasnorosty (szkarłatnica, galaretówka); na południu, w strefie Prądu Zachodnich Wiatrów, oderwane od podłoża plechy brunatnic tworzą pływające łany; w wodach subantarktycznych bogactwo brunatnic zaznacza się głównie w sublitoralu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia