fitoplankton
 
Encyklopedia PWN
fitoplankton
[gr. phytón ‘roślina’, planktós ‘błąkający się’],
ekol. plankton roślinny, zbiorowisko glonów (jednokomórkowych i kolonijnych) mikroskopijnej wielkości zasiedlających (wraz z planktonem zwierzęcym i bakteryjnym) otwartą toń wodną, w której unoszą się swobodnie, niezdolne do pokonywania silniejszych prądów wody;
mają one różne przystosowania przeciwdziałające sedymentacji, a ułatwiające unoszenie się w toni wodnej, np.: wodniczki gazowe lżejsze od wody lub tłuszcze wewnątrz komórek, wyrostki komórek lub komórki w koloniach ułożone promieniście; fitoplankton występuje gł. we wszelkiego rodzaju zbiornikach wód stojących lub wolno płynących (np. w oceanach, jeziorach, kałużach).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia