ooidy
 
Encyklopedia PWN
ooidy
[gr.],
geol. kuliste ziarna mineralne o średnicy poniżej 2 mm, zbudowane z jądra i koncentrycznych powłok o budowie warstewkowej, promienistej lub warstewkowo-promienistej, powlekających jądro;
jądrem może być okruch miner. lub skalny, pęcherzyk powietrza, fragment szkieletu organizmu; powłoki są najczęściej węglanowe (z kalcytu lub aragonitu), często też żelaziste (np. z hematytu, getytu, szamozytu, turyngitu); o. są osadem chem., powstają najczęściej w wodach mor., są też spotykane w osadach jeziornych i jaskiniowych; tworzą skały osadowe zw. oolitami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia