macierzy

Encyklopedia PWN

nazwa polskich stowarzyszeń oświatowych działających od końca XIX w.:
mat. macierz (aij)1≤i,jn o wyrazach zespolonych, spełniająca warunek: dla wszystkich i, j (macierz);
macierz S, macierz rozpraszania,
macierz nieskończonego wymiaru, której elementy określają amplitudy prawdopodobieństwa przejścia ze stanu początkowego (opisującego stan układu w chwili −∞) do stanu końcowego (w chwili +∞);
mat. dla danej macierzy kwadratowej A — macierz oznaczana symbolem A–1, która pomnożona z dowolnej strony przez A daje macierz jednostkową: AA–1 = A–1A = I.
mat. macierz nieosobliwa A, mająca tę własność, że macierz do niej odwrotna jest równa macierzy transponowanej: A–1 = AT.
mat. macierz o wyznaczniku równym zero;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia