macierzy

Encyklopedia PWN

kolineacja
[łac.],
mat. przekształcenie geom. zachowujące współliniowość punktów;
Kontkiewicz Stanisław, ur. 6 V 1849, Warszawa, zm. 21 III 1924, tamże,
inżynier górnik;
Kopczyński Stanisław, ur. 1 I 1873, Płońsk, zm. 11 VII 1933, Cieszyn,
lekarz i działacz oświatowy;
organizacja, zał. 1882 w celu popierania działalności Macierzy Szkolnej we Lwowie;
Kraszewski Józef Ignacy, pseud. B. Bolesławita, ur. 28 VII 1812, Warszawa, zm. 19 III 1887, Genewa,
powieściopisarz, poeta, publicysta, historyk, wydawca, działacz społeczny.
Krčméry Štefan, ur. 26 XII 1892, Mošovce, zm. 17 II 1955, Pezinok,
słowacki poeta, historyk i krytyk lit., tłumacz, z wykształcenia teolog i filozof;
Krejn Marko, ur. 3 IV 1907, Kijów, zm. 17 X 1989, Odessa,
matematyk ukraiński;
kompleksy wierzeniowo-rytualne społeczności roln., oparte na idei związku między życiem ludzkim a wegetacją roślin, istniejące od neolitu.
Kuzmány Karol, ur. 16 XI 1806, Brezno, zm. 14 VIII 1866, Turčianské Teplice,
słowacki pisarz, teoretyk literatury, tłumacz, duchowny protestancki;
Kybele, Wielka Macierz, Matka Bogów,
mit. gr., mit. rzym. frygijska bogini płodności i urodzaju;
Londzin Józef, ur. 3 II 1863, Zabrzeg (Śląsk Cieszyński), zm. 21 IV 1929, Cieszyn,
działacz nar. na Śląsku Cieszyńskim, ksiądz;
Łopuszański Jan Tadeusz, ur. 21 X 1923, Lwów, zm. 30 V 2008, Wrocław,
fizyk teoretyk;
Michejda Franciszek, ur. 3 X 1848, Olbrachcice k. Cieszyna, zm. 12 II 1921, Nawsie (czeskie Návsí) k. Jabłonkowa (obecnie w Czechach),
brat Jana, ojciec Tadeusza, działacz nar. i społ. na Śląsku Cieszyńskim, publicysta, pastor ewangelicki;
Michejda Jan, ur. 18 VII 1853, Olbrachcice k. Cieszyna, zm. 14 V 1927, Skoczów,
brat Franciszka, działacz nar. i społ. na Śląsku Cieszyńskim, publicysta, adwokat;
mat. własność niektórych układów dynamicznych (X, T) odpowiadająca równomiernemu rozprowadzaniu (wymieszaniu) zawartości każdego typowego podzbioru przestrzeni X w całej objętości tej przestrzeni przy wielokrotnym powtarzaniu przekształcenia T. Terminem „mieszanie” nazywa się także sam układ dynamiczny mający własność m. lub działające w nim przekształcenie T. M. jest własnością silniejszą od ergodyczności, która wyraża jedynie nieistnienie istotnie mniejszego podukładu zawartego w (X, T). Intuicyjnemu pojmowaniu równomiernego rozprowadzania odpowiada następująca mat. definicja: jeśli T: X → X jest mierzalnym przekształceniem przestrzeni X w siebie, zachowującym miarę probabilistyczną P (tzn. P(T–1(A)) = P(A) dla każdego mierzalnego podzbioru A zawartego w X), to układ (X, T) ma własność m., gdy dla wszystkich mierzalnych podzbiorów A, B (tj. tych, których prawdopodobieństwa da się określić) zachodzi równość .
Olszak Wacław, ur. 29 V 1868, Szonów, zm. 11 IX 1939, Karwina (obecnie w Czechach),
ojciec Wacława i Feliksa, działacz nar. i społ., lekarz;
jedna z podstawowych zasad termodynamiki procesów nieodwracalnych, określająca właściwości symetrii macierzy współczynników kinetycznych Lij występujących w fenomenologicznych równaniach Onsagera (tj. liniowych związkach między uogólnionymi siłami Xj a prądami termodynamicznymi Ji: Ji = ΣjLijXj; mechanika statystyczna), opisujących termodynamiczne procesy transportu;
Pniewski Władysław, ur. 3 II 1893, Gostynin, zm. 22 III 1940, Stutthof,
nauczyciel, publicysta, regionalista kaszubsko-pomor.;
Polskie Gimnazjum w Cieszynie,
szkoła zał. 1895 z inicjatywy Macierzy Szkolnej Księstwa Ciesz.;
szkoła prywatna zał. 1909 staraniem Macierzy Szkolnej Księstwa Ciesz. i Tow. Szkoły Lud. w Krakowie;

Słownik języka polskiego PWN

macierz
1. podn. «ojczyzna»
2. «zespół elementów, np. liczb lub funkcji, ustawionych w prostokątną tablicę o m wierszach i n kolumnach»
3. «słowo występujące w nazwach dawnych polskich stowarzyszeń oświatowych»
4. daw. «matka»

• macierzowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia