macierzy

Encyklopedia PWN

mat. nieprzemienne działanie określone dla takich dwóch macierzy, z których pierwsza ma tyle kolumn, ile druga wierszy;
mat. dla dowolnej macierzy — największy stopień jej niezerowego minora.
mat. suma elementów leżących na głównej przekątnej macierzy kwadratowej.
mat. każdy wektor (kolumna) v, taki że Av = λv (wektor własny macierzy A odpowiadający wartości własnej λ).
mat. dwuwskaźnikowa tablica, której elementy pochodzą z ustalonego pierścienia R (można utworzyć macierz z liczb, funkcji itp.).
nazwa wielu stowarzyszeń kulturalno-naukowych zakładanych w XIX w. w krajach słowiańskich;
nazwa polskich stowarzyszeń oświatowych działających od końca XIX w.:
mat. macierz (aij)1≤i,jn o wyrazach zespolonych, spełniająca warunek: dla wszystkich i, j (macierz);
macierz S, macierz rozpraszania,
macierz nieskończonego wymiaru, której elementy określają amplitudy prawdopodobieństwa przejścia ze stanu początkowego (opisującego stan układu w chwili −∞) do stanu końcowego (w chwili +∞);
mat. dla danej macierzy kwadratowej A — macierz oznaczana symbolem A–1, która pomnożona z dowolnej strony przez A daje macierz jednostkową: AA–1 = A–1A = I.
mat. macierz nieosobliwa A, mająca tę własność, że macierz do niej odwrotna jest równa macierzy transponowanej: A–1 = AT.
mat. macierz o wyznaczniku równym zero;
macierz transponowana, macierz przestawiona,
mat. macierz powstająca z danej macierzy A przez zamianę miejscami kolumn i wierszy;
mat. macierz kwadratowa, w której wszystkie elementy leżące poza główną przekątną (składają się na nią elementy postaci aii) są równe zeru.
macierz jądra komórkowego, macierz jądrowa, matriks jądrowa,
nierozpuszczalna sieć białkowa pozostająca w wyizolowanym jądrze komórkowym po usunięciu histonów, słabo związanych białek niehistonowych oraz większości kwasów nukleinowych;
mat. macierz diagonalna, w której elementy leżące na głównej przekątnej są jedynkami.
mat. macierz, w której liczba wierszy jest równa liczbie kolumn;
mat. macierz kwadratowa o wyznaczniku różnym od zera.

Słownik języka polskiego PWN

macierz
1. podn. «ojczyzna»
2. «zespół elementów, np. liczb lub funkcji, ustawionych w prostokątną tablicę o m wierszach i n kolumnach»
3. «słowo występujące w nazwach dawnych polskich stowarzyszeń oświatowych»
4. daw. «matka»

• macierzowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia