macierzy

Encyklopedia PWN

chromosomy
[gr. chrṓma ‘barwa’, sṓma ‘ciało’],
genet. struktury zawierające materiał genetyczny komórki;
towarzystwo nauk. o charakterze ogólnym, zał. 1948 z siedzibą w Cieszynie, w celu badania historii i kultury ziemi cieszyńskiej;
diagonalizacja
[łac. < gr.],
mat. zamiana dowolnej macierzy kwadratowej na diagonalną.
mat. klasa grafów niezorientowanych pojawiających się w problemach klasyfikacyjnych matematyki, fizyki, krystalografii, chemii i in. D.D. nazywa się każdy ze skończonych grafów przedstawionych na rysunku.
mat. element a pierścienia, taki że a ≠ 0 i dla pewnego elementu b ≠ 0 tego pierścienia a · b = 0;
Dzierżanowska Maria, ur. 1861, Wołyń, zm. 12 IV 1908, Warszawa,
działaczka oświat., nauczycielka;
ekonometria
[gr. oikonomía ‘zarządzanie gospodarstwem’, metréō ‘mierzę’],
dział ekonomii, który zajmuje się mierzeniem zależności omawianych w teoretycznej analizie ekonomicznej.
Feliks Piotr, ur. 11 VI 1883, Bierówka k. Jasła, zm. 3 lub 12 VIII 1941, Oświęcim,
działacz nar., społ. i oświat. na Śląsku Cieszyńskim, nauczyciel;
Filasiewicz Hilary, ur. 23 VI 1864, Rzeszów, zm. 21 I 1922, Kraków,
działacz nar. i społ., prawnik, ekonomista;
mat. wielomian jednorodny stopnia drugiego, czyli wielomian postaci: ;
aparat rejestrujący obraz w postaci mapy bitowej, wytwarzanej przez przetwornik fotoelektryczny (przetwornik CCD, CCD) i współpracujący z nim przetwornik analogowo-cyfrowy (przetwarzanie analogowo-cyfrowe).
Fouriera szybka transformata, ang. Fast Fourier Transform (FFT),
mat. bardzo efektywny (jak się przypuszcza optymalny) algorytm obliczania dyskretnej transformaty Fouriera (Fouriera przekształcenie), powszechnie wykorzystywany w wielu zagadnieniach numerycznych, np. do mnożenia macierzy i wielomianów, a także znajdowania przybliżonych rozwiązań równań różniczkowych.
funkcja
[łac. functio ‘czynność’],
odwzorowanie, przekształcenie,
mat. jedno z centralnych pojęć całej matematyki, w szczególności analizy matematycznej, ale także innych działów, m.in. topologii i teorii mnogości;
graf
[gr.],
mat. obiekt G = (V, E), składający się z niepustego zbioru wierzchołków V oraz zbioru połączeń między nimi (krawędzi) E, będącego zbiorem 2-elementowych podzbiorów V.
Gralewski Jan, ur. 16 XII 1868, Włoki k. Sierpca, zm. 17 II 1924, Warszawa,
pedagog i działacz oświatowy, ksiądz;
mat. dział matematyki poświęcony opisowi grup (grupa) — struktur algebraicznych najczęściej spotykanych w matematyce i jej zastosowaniach.
idempotent
[łac.],
mat. element a grupoidu, taki że a ∘ a = a (∘ — działanie w grupoidzie);
jakobian, wyznacznik Jacobiego,
mat. wyznacznik macierzy kwadratowej , zbudowanej z pierwszych pochodnych cząstkowych funkcji, które są współrzędnymi różniczkowalnego odwzorowania f: U → X (gdzie X jest rzeczywistą lub zespoloną przestrzenią kartezjańską n-wymiarową, a U — jej otwartym podzbiorem);
Kiniorski Marian, ur. 1 XII 1868, Pokrzywnica (Sandomierskie), zm. 23 V 1943, Warszawa,
działacz polit., społ., ziemianin;

Słownik języka polskiego PWN

macierz
1. podn. «ojczyzna»
2. «zespół elementów, np. liczb lub funkcji, ustawionych w prostokątną tablicę o m wierszach i n kolumnach»
3. «słowo występujące w nazwach dawnych polskich stowarzyszeń oświatowych»
4. daw. «matka»

• macierzowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia