macierz hermitowska
 
Encyklopedia PWN
macierz hermitowska,
mat. macierz (aij)1≤i,jn o wyrazach zespolonych, spełniająca warunek: dla wszystkich i, j (macierz);
m.h. są m.in. zapisane w bazie ortonormalnej macierze samosprzężonych przekształceń liniowych n-wymiarowej przestrzeni unitarnej; jeśli macierz A jest m.h., to: 1) wszystkie jej wartości własne są rzeczywiste; 2) istnieje taka macierz unitarna U, że U −1AU jest macierzą diagonalną o wyrazach rzeczywistych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia