macierzy

Encyklopedia PWN

mat. zbiór P z dwuargumentowym działaniem, przyporządkowującym każdej parze elementów a, bP element abP i spełniającym warunek łączności (tzn. dla dowolnych a, b, cP zachodzi a(bc) = (ab)c);
Probosz Jerzy, ur. 2 IV 1901, Istebna (Śląsk Cieszyński), zm. 29 V 1942, obóz koncentracyjny w Dachau,
pisarz i publicysta;
prostytucja sakralna, prostytucja rytualna,
odbywanie stosunków seksualnych w celach kultowych na obszarze świętym (najczęściej w świątyni lub w jej pobliżu);
mat. przestrzeń E w rozwłóknieniu p: EB (czasem zw. też przestrzenią totalną rozwłóknienia); niekiedy p.w. nazywa się też samo rozwłóknienie p (w tym przypadku jest też używany termin wiązka);
demogr. odtwarzanie (w czasie) liczby i struktury ludności pod wpływem ruchu naturalnego i wędrówkowego;
mat. wyznacznik macierzy o n + m wierszach i kolumnach, określony dla wielomianów f(x) = anxn + ... + a1x + a0 i g(x)=bmxm + ... + b1x + b0 wzorem: R(f, g) = , w którym wolne miejsca są wypełnione zerami;
Sienkiewicz Henryk, pseud. Litwos, ur. 5 V 1846, Wola Okrzejska (Podlasie), zm. 15 XI 1916, Vevey k. Lozanny,
pisarz, publicysta, działacz społeczny, autor Trylogii.
stan kwantowy, stan kwantowomechaniczny,
fiz. podstawowe pojęcie używane w mechanice kwantowej do opisu układów kwantowych;
zbiór przekształceń obiektów, takich jak pola fiz. czy cząstki, nie zmieniających sytuacji fiz. tych obiektów.
Świeży Ignacy, ur. 12 X 1839, Wielkie Kończyce k. Cieszyna, zm. 22 X 1902, Cieszyn,
działacz społ., oświat. i polit. na Śląsku Cieszyńskim, ksiądz;
Świeżyński Józef, ur. 1868, Włonice k. Opatowa, zm. 12 II 1948, Sandomierz,
polityk, ziemianin, lekarz;
Tarnowski Juliusz, hrabia, ur. 4 IV 1864, zm. 3 X 1917,
syn Jana Dzierżysława, działacz gospodarczy i społeczny, ziemianin;
Werle Józef Stanisław, ur. 23 VII 1923, Margolin, zm. 4 V 1998, Litwinki k. Nidzicy,
fizyk;
mat. dla macierzy kwadratowej A = (aij) — wielomian postaci w(x) = det(AxI) = .
Wierczak Karol, ur. 4 III 1887, Zaręcin k. Krosna, zm. 24 III 1939, Warszawa,
działacz polit.;
zaburzeń metoda, rachunek zaburzeń, rachunek perturbacyjny,
fiz. metoda przybliżonego rozwiązywania zagadnień matematyki, fizyki i techniki;
Zarzecki Lucjan, ur. 1873, zm. 1925,
pedagog;
federacja towarzystw i organizacji polonijnych, zał. 1931 w Buenos Aires;
metoda statystyczna polegająca na przekształcaniu dużej liczby wskaźników operacyjnych (zmiennych obserwowanych) w mniejszą liczbę czynników koncepcyjnych;

Słownik języka polskiego PWN

macierz
1. podn. «ojczyzna»
2. «zespół elementów, np. liczb lub funkcji, ustawionych w prostokątną tablicę o m wierszach i n kolumnach»
3. «słowo występujące w nazwach dawnych polskich stowarzyszeń oświatowych»
4. daw. «matka»

• macierzowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia