macierzy

Encyklopedia PWN

Anglikańska Wspólnota, ang. Anglican Communion,
związek autonomicznych Kościołów uznających duchowy prymat arcybpa Canterbury, konstytuujących anglikanizm jako czwarty obok katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu wielki nurt chrześcijaństwa;
chrzęstna tkanka, chrząstka,
sztywna i jednocześnie elastyczna tkanka łączna podporowa, zbudowana z chondroblastów, chondrocytów i chondroklastów oraz substancji międzykomórkowej;
m. powiatowe w województwie śląskim, na zachodnim skraju Pogórza Śląskiego, nad graniczną rz. Olza, oddzielającą C. od Czeskiego Cieszyna.
naród tworzący podstawową ludność Czech (ok. 9,7 mln, 1998),
inform. informacje wyrażone w pewnym języku;
rodzaj gry, rozważanej przez teorię gier, ilustrujący dylemat: czy gracze powinni ze sobą współpracować czy też konkurować?
muz. tradycyjna nazwa wielu pol. chórów amatorskich, krzewiących kulturę muz. i podtrzymujących ducha nar. w okresie zaborów,
zespół wierzeń politeistycznych znany gł. z przekazów antycznych i zabytków sztuki z późnego etapu jego rozwoju
Gall Jan Karol, ur. 18 VIII 1856, Warszawa, zm. 30 X 1912, Lwów,
ojciec Iwona, kompozytor i dyrygent;
zbiór formalnie nieskończonej liczby kopii układu fiz. (o zdefiniowanym stanie makroskopowym), z których każda opisuje inny stan mikroskopowy układu (mikrostan);
biol. organellum zawierające główny zasób informacji genetycznej (ok. 99%) zakodowanej w DNA chromatyny (pozostała część informacji jest zawarta w DNA mitochondriów oraz plastydów roślin i fotoautotroficznych Protista).
mat. macierz kwadratowa, która na przekątnej ma pewien element a danego ciała K, nad przekątną rząd złożony z jedynek (jedności ciała K), a poza tym zera.
Kołaczkowski Jerzy, ur. 23 IX 1907, Złoczów, zm. 19 XII 1995, Warszawa,
dyrygent i kompozytor;
biol. najmniejsza występująca w przyrodzie, zdolna do życia, samoodtwarzająca się struktura o złożonej organizacji.
kwaterniony
[łac.],
mat. obiekty algebraiczne stanowiące uogólnienie liczb zespolonych;
Landau Lew D., ur. 22 I 1908, Baku, zm. 1 IV 1968, Moskwa,
rosyjski fizyk teoretyk.
twierdzenie, wg którego objętość przestrzeni fazowej układu opisywanego równaniami Hamiltona pozostaje stała;
Lwów, L'wiw, L'viv,
największe miasto w zachodniej części Ukrainy, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego;
Maćica Serbska, Macierz Łużycka,
stowarzyszenie kult.-nauk., zał. 1845 (statut 1847) w Budziszynie z inicjatywy poety H. Zejlera w celu wydawania książek w języku łużyckim;

Słownik języka polskiego PWN

macierz
1. podn. «ojczyzna»
2. «zespół elementów, np. liczb lub funkcji, ustawionych w prostokątną tablicę o m wierszach i n kolumnach»
3. «słowo występujące w nazwach dawnych polskich stowarzyszeń oświatowych»
4. daw. «matka»

• macierzowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia