macierzy

Encyklopedia PWN

macierz transponowana, macierz przestawiona,
mat. macierz powstająca z danej macierzy A przez zamianę miejscami kolumn i wierszy;
mat. macierz kwadratowa, w której wszystkie elementy leżące poza główną przekątną (składają się na nią elementy postaci aii) są równe zeru.
macierz jądra komórkowego, macierz jądrowa, matriks jądrowa,
nierozpuszczalna sieć białkowa pozostająca w wyizolowanym jądrze komórkowym po usunięciu histonów, słabo związanych białek niehistonowych oraz większości kwasów nukleinowych;
mat. macierz diagonalna, w której elementy leżące na głównej przekątnej są jedynkami.
mat. macierz, w której liczba wierszy jest równa liczbie kolumn;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia