stany mieszane

Encyklopedia PWN

mat. własność niektórych układów dynamicznych (X, T) odpowiadająca równomiernemu rozprowadzaniu (wymieszaniu) zawartości każdego typowego podzbioru przestrzeni X w całej objętości tej przestrzeni przy wielokrotnym powtarzaniu przekształcenia T. Terminem „mieszanie” nazywa się także sam układ dynamiczny mający własność m. lub działające w nim przekształcenie T. M. jest własnością silniejszą od ergodyczności, która wyraża jedynie nieistnienie istotnie mniejszego podukładu zawartego w (X, T). Intuicyjnemu pojmowaniu równomiernego rozprowadzania odpowiada następująca mat. definicja: jeśli T: X → X jest mierzalnym przekształceniem przestrzeni X w siebie, zachowującym miarę probabilistyczną P (tzn. P(T–1(A)) = P(A) dla każdego mierzalnego podzbioru A zawartego w X), to układ (X, T) ma własność m., gdy dla wszystkich mierzalnych podzbiorów A, B (tj. tych, których prawdopodobieństwa da się określić) zachodzi równość .
stan kwantowy, stan kwantowomechaniczny,
fiz. podstawowe pojęcie używane w mechanice kwantowej do opisu układów kwantowych;
język polskich zbiorowości etnicznych zamieszkujących poza granicami kraju;
demogr. wielkość zasobów demograficznych, najkorzystniejsza w relacji do innych zasobów mających społeczny sens; inaczej ludność optymalna.
właściwość niektórych ciał stałych zwanych nadprzewodnikami, polegająca m.in. na zaniku oporu elektrycznego po oziębieniu ich do temperatury T, niższej od temperatury krytycznej Tc.
Nowy Jork, New York Wymowa,
stan w północno-wschodniej części USA, między Wielkimi Jeziorami (Erie i Ontario) a O. Atlantyckim, na północy graniczy z Kanadą;
Pensylwania, Pennsylvania Wymowa,
stan we wschodniej części USA, między ujściowym odcinkiem rz. Delaware a południowym brzegiem jez. Erie;
Tennessee
[tẹnəsi:] Wymowa,
stan w południowo-wschodniej części USA, między Appalachami na wschodzie a rz. Missisipi na zachodzie;
Massachusetts
[mäsəczụ:sıts] Wymowa,
stan w północno-wschodniej części USA, nad O. Atlantyckim;
Vermont
[rmọnt] Wymowa,
stan w północno-wschodniej części USA, w regionie Nowa Anglia;
wolnomularstwo, masoneria, zw. też sztuką królewską,
ponadnar. ruch etyczny.
Amazonia, portug. Amazônia, hiszp. Amazonía,
region w północnej części Ameryki Południowej, między Andami a Oceanem Atlantyckim.
szacuje się, że na świecie jest ponad 4000 języków;
demogr. odtwarzanie (w czasie) liczby i struktury ludności pod wpływem ruchu naturalnego i wędrówkowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia