stan kwantowy
 
Encyklopedia PWN
stan kwantowy, stan kwantowomechaniczny,
fiz. podstawowe pojęcie używane w mechanice kwantowej do opisu układów kwantowych;
stan kwantowy zawierający pełną informację o układzie kwantowym jest nazywany stanem czystym; jest on całkowicie określony przez podanie funkcji falowej (np. w reprezentacji położeniowej lub pędowej) albo wektora stanu w przestrzeni Hilberta; istnieją także stany mieszane, zawierające niepełną informację o układzie kwantowym; stanom tym nie można przypisać żadnej funkcji falowej — opisuje się je za pomocą macierzy gęstości; dany układ może być w stanie kwantowym stacjonarnym (niezależnym od czasu) podstawowym (o najniższej dopuszczalnej energii) lub stanie kwantowym stacjonarnym wzbudzonym (o energii wyższej od stanu podstawowego); stan kwantowy może być także niestacjonarny (zależny od czasu).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia