czystym

Encyklopedia PWN

Koncepcja sztuki S.I. Witkiewicza przecząca zasadom realizmu, naturalizmu i wszelkiego prawdopodobieństwa życiowego
zootechn. określenie przynależności hodowanych zwierząt do rasy utrzymywanej od wielu pokoleń w czystości, bez krzyżowania z innymi rasami lub ze sztukami bezrasowymi
w genetyce eukariontów o złożonej budowie zespół osobników homozygotycznych powstały w wyniku chowu wsobnego (hodowla w pokrewieństwie, kojarzenia wsobne);
laboratorium chem. przeznaczone do prac z materiałami wysokiej czystości, np. w przemyśle elektronicznym, lub do prac z zakresu analizy chem., w których oznacza się składniki występujące w ilościach śladowych (analiza śladowa);
proces zarządzania i sterowania produkcją w taki sposób, aby zapobiegać powstawaniu zanieczyszczeń i ich wprowadzaniu do środowiska oraz aby ograniczać marnotrawstwo zasobów surowców, energii i pracy ludzkiej;
jedna z najstarszych ras koni gorącokrwistych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia