analiza śladowa
 
Encyklopedia PWN
analiza śladowa,
dziedzina analizy chem., oznaczanie składników (nieorg. i org.) występujących w bardzo małych (śladowych) ilościach.
Możliwe jest oznaczanie zawartości nawet poniżej 10−12%; oznaczanie śladowych zawartości wymaga stosowania fizykochemicznych i fiz. metod o bardzo niskiej granicy wykrywalności, jak np. metody spektrometryczne (analiza spektralna), a w przypadku złożonych materiałów — metody chromatograficzne z czułymi detektorami (chromatografia); w a.ś. często stosuje się techniki sprzężone; zwykle konieczne jest wstępne usunięcie składników przeszkadzających lub zatężenie oznaczanego składnika. Wykonywanie oznaczeń w a.ś. wymaga bardzo wysokich kwalifikacji, specjalnych warunków laboratoryjnych (czyste laboratorium) i kosztownej aparatury. Analiza śladowa jest stosowana m.in. w technologii materiałów wysokiej czystości (np. technologia jądr., półprzewodnikowa), biochemii, medycynie, geochemii, ochronie środowiska.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia