czyste laboratorium
 
Encyklopedia PWN
czyste laboratorium,
laboratorium chem. przeznaczone do prac z materiałami wysokiej czystości, np. w przemyśle elektronicznym, lub do prac z zakresu analizy chem., w których oznacza się składniki występujące w ilościach śladowych (analiza śladowa);
w takim laboratorium muszą być stworzone warunki eliminujące możliwość przypadkowego zanieczyszczenia, którego źródłem mogą być: pył w powietrzu, sprzęt laboratoryjny, odczynniki niewystarczającej czystości, osoby pracujące w laboratorium; dostarczane powietrze jest specjalnie filtrowane, a sprzęt pozbawiony materiałów, które mogą wprowadzać zanieczyszczenia; w czystym laboratorium jest ograniczony do minimum dostęp ludzi, a wejście doń prowadzi przez śluzę; w najczystszych laboratoriach czynności mogą być wykonywane tylko przez automaty i roboty. Stan czystości laboratorium określa liczba cząstek pyłu w jednostce objętości powietrza — klasa 100 oznacza 100 cząstek pyłu średnicy 0,5 µm w 1 stopie sześciennej powietrza (ok. 28 dm3).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia