czysta linia
 
Encyklopedia PWN
termin wprowadzony 1903 przez W.L. Johannsena; wszystkie osobniki tworzące czystą linię mają identyczny genotyp, można więc założyć, że dowolna różnica pomiędzy nimi ma źródło zewnętrzne; czystą linią jest np. klon (w przypadku prokariontów i jednokomórkowych eukariontów za czystą linię uważa się właśnie klon).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia