czystym

Encyklopedia PWN

żelazo, Fe, ferrum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 26;
aktualizm
[łac. actualis ‘czynny’, ‘działający’],
filoz. w szerokim znaczeniu — określenie doktryn filozoficznych, które usiłują wyprowadzić świat rzeczy lub substancji z samego aktu, z czystego stawania się;
wskaźnik trwałości żywności,
azeotropia
[gr.],
zjawisko związane z przebiegiem destylacji pewnych lotnych mieszanin ciekłych, skrajnie odbiegających od stanu doskonałego (Raoulta prawo);
naukozn. działalność wyspecjalizowanych pracowników, instytucji i organizacji naukowych, prowadzona metodycznie, zgodnie z procedurami dochodzenia do twierdzeń, odkryć i wynalazków, ich weryfikacji i kontroli, przyjętymi w danej dyscyplinie i danej epoce historycznej (metodologia nauk); podstawowy składnik nauki w aspekcie dynamicznym, czynnościowym.
fenomenologia
[gr. phainómenon ‘zjawisko’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
filoz.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia