aktualizm
 
Encyklopedia PWN
aktualizm
[łac. actualis ‘czynny’, ‘działający’],
filoz. w szerokim znaczeniu — określenie doktryn filozoficznych, które usiłują wyprowadzić świat rzeczy lub substancji z samego aktu, z czystego stawania się;
takie ujmowanie rzeczywistości jako ciągu aktów duchowych znalazło swą kontynuację w idealizmie angielskim, włoskim i niemieckim oraz szkole marburskiej; w węższym znaczeniu — nazwa doktryny G. Gentilego, która zakłada, iż czysty podmiot, będący nieprzerwanym procesem historycznym, stanowi jedyne źródło każdego przedmiotu; ten ostatni może uchodzić tylko za obiektywizację myśli, która sama jest aktualnością czystą.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia