liniowym

Encyklopedia PWN

sposób leczenia nowotworów za pomocą promieniowania jonizującego γ o dużej energii (powyżej 500 keV), emitowanego przez jądra izotopu promieniotwórczego, najczęściej kobaltu (60Co) lub cezu (137Cs), umieszczonego w obudowie (bomba kobaltowa);
telekomunikacyjne zniekształcenia, zniekształcenia sygnału,
niezamierzone odchylenia kształtu sygnału od jego kształtu pierwotnego, wywołane pewnymi niedoskonałościami drogi przesyłowej (układów transmisyjnych), na którą nie oddziałuje żadne źródło energii z wyjątkiem źródła sygnału;
telomery
[gr. télos ‘koniec’, méros ‘część’],
genet. końce liniowych chromosomów eukariotycznych;
zbiory wartości temperatury uporządkowane zgodnie z przyjętymi założeniami (skala wielkości fizycznej).
tensometr
[łac.-gr.],
przyrząd do pomiaru liniowych odkształceń ciał poddanych działaniom obciążeń;
typ psychoterapii koncentrujący się na oddziaływaniu na rodzinę pacjenta przejawiającego symptomy psychopatologiczne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia