liniowym

Encyklopedia PWN

silnik skokowy, silnik krokowy,
silnik elektr. synchroniczny przetwarzający ciąg impulsów elektr. w mech., skokowe (dyskretne) przesunięcie wału lub biegnika (w s.s. liniowych), proporcjonalne do liczby impulsów, z prędkością proporcjonalną do częst. tych impulsów;
precyzyjne, często miniaturowe urządzenie do napędu mech., wykorzystujące do wytworzenia siły posuwistej (s.u. liniowe) lub momentu obrotowego (s.u. rotacyjne) odpowiednio generowane (za pomocą elementów piezoelektr.) mody (mod) drgań ultradźwiękowych.
fiz. siła skierowana prostopadle do toru punktu materialnego, czyli powodująca zakrzywienie toru bez zmiany wartości prędkości liniowej;
siłownik, serwomotor,
urządzenie wykonawcze stanowiące część serwomechanizmu;
mat. wektor będący rzutem danego wektora na jedną z osi kartezjańskiego układu współrzędnych;
autom. twierdzenia pozwalające ocenić stabilność układu bez dokładnej analizy zachodzących w nim procesów dynamicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia