liniowym

Encyklopedia PWN

teoria opisująca procesy nieodwracalne wywołane zaburzeniami zewn.; → mechanika statystyczna.
układ treści nauczania, w którym poszczególne, następujące po sobie partie materiału są ze sobą powiązane w taki sposób, że każda następna stanowi dalszy ciąg poprzedniej.
mat. jedno z podstawowych pojęć algebry liniowej; funkcję f z przestrzeni liniowej V w przestrzeń liniową W, f: V → W, gdzie V i W są przestrzeniami liniowymi nad tym samym ciałem K, nazywa się p.l., jeżeli zachodzi równość f(λx + μy) = λf(x) + μf(y) dla dowolnych λ, μ ∈ K i x, y ∈ V.
okręt liniowy, liniowiec,
okręt przeznaczony do walki w zespole podobnych okrętów, ustawionych w szyku liniowym, tzn. płynących jeden za drugim w niewielkich odstępach;
przestrzeń liniowa, przestrzeń wektorowa,
mat. jedno z podstawowych pojęć algebry liniowej:
dział matematyki stosowanej, poświęcony rozwiązywaniu zadań wyznaczania ekstremum funkcji liniowej wielu zmiennych przy istnieniu liniowych ograniczeń, tj. równości lub nierówności liniowych wiążących te zmienne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia